Veelgestelde vragen

Hoe selecteert Essent haar partners?

Wij werken enkel met erkende installateurs uit jouw regio die voldoen aan strikte vereisten en die werken aan ketels van verschillende merken.

Wanneer vindt het onderhoud plaats? Hoe vaak moet een onderhoud gebeuren?

Elke verwarmingsinstallatie in Vlaanderen moet jaarlijks (stookolie) of 2-jaarlijks (aardgas) onderhouden en gekeurd worden. Een maand voor het verplichte onderhoud bellen wij je op om een onderhoud in te plannen.

Ben ik verplicht om mijn verwarming te onderhouden en te keuren?

Ja, dit is wettelijk verplicht. Elke verwarmingsinstallatie moet jaarlijks (stookolie) of 2-jaarlijks (aardgas) onderhouden en gekeurd worden. Ook nieuwe installaties moeten gekeurd worden. Onze onderhoudsdienst zorgt ervoor dat je ketel tip top in orde is.

Welke verplichtingen heb ik als huurder-verhuurder?

Huurder

De huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de ketel en betaalt het onderhoud. Hij moet een kopie van het attest aan de verhuurder bezorgen wanneer deze daarom vraagt.
Wanneer de huurder niet voldoet aan de verplichting tot regelmatig onderhoud en de ketel valt in panne door een gebrek daaraan, is de herstelling ten koste van de huurder.


Verhuurder

Als de huurovereenkomst hierin voorziet, kan de verhuurder zelf het onderhoud regelen. Als dit het geval is, kan hij de kost voor het onderhoud verhalen op de huurder.

Wanneer kan ik mijn onderhoudscontract opzeggen?

Je kan het onderhoudscontract op elk moment opzeggen, rekening houdend met de opzegtermijn van één maand en een éénmalige administratievergoeding van €50,00.

Hoe kan ik zien of er een keuring, onderhoud of verwarmingsaudit is uitgevoerd?

Je ontvangt na elk onderhoud een attest van de technieker en achteraf bij de factuur. Je kan ook altijd contact opnemen met het nummer 02 302 20 05.

Wat is de looptijd van mijn onderhoudscontract?

De overeenkomst start op datum van afsluiting en is van onbepaalde duur. Je verwarmingsketel wordt dan jaarlijks (stookolie) of 2-jaarlijks (aardgas) onderhouden en gekeurd.

Ik ga verhuizen, wat gebeurt er met mijn onderhoudscontract?

Blijf je in de provincie Antwerpen, Oost-Vlaanderen of West-Vlaanderen wonen, breng ons dan op tijd op de hoogte van je verhuis zodat wij het bestaande contract over kunnen zetten naar je nieuwe adres. Laat ons ook zeker weten of je in je nieuwe woning een gas of stookolie ketel hebt en hoe lang de woning al bewoond is. Zo kunnen we je maandelijks het juiste bedrag en BTW percentage (6% of 21%) aanrekenen.

Verhuis je buiten deze provincies, dan kunnen we je momenteel geen onderhoudscontract meer aanbieden. Het contract zal dan in onderling overleg gestopt worden. Heb je al maandelijkse betalingen gedaan maar nog geen onderhoud ontvangen, dan krijg je dit bedrag terug.

Wanneer ontvang ik mijn wettelijke certificaten?

Je krijgt meteen na het onderhoud de nodige certificaten. Wij sturen je enkele weken na het onderhoud de certificaten nog eens per mail door.

Wie kan ik contacteren bij problemen na het onderhoud?

Voor vragen kan je ons steeds contacteren op het nummer 02 302 20 05.

Krijg ik een fiscaal attest na het onderhoud?

Voor 2013 kreeg je als particulier een belastingvermindering van 40% voor het onderhoud van de verwarmingsketel. Deze tegemoetkoming werd eind 2012 geschrapt. Het is dus niet langer mogelijk om onderhoudskosten fiscaal in te brengen.

Moet ik nog iets betalen voor mijn eerste onderhoud?

Je ontvangt maandelijks voorschotfacturen waarbij je het volgende onderhoud vooraf betaalt. Het is dus mogelijk dat je nog niet het volledige bedrag voor een onderhoud betaald hebt als het tijd is voor je 1e onderhoud. Dan sturen we je na het onderhoud een factuur met een restbedrag. Dit restbedrag is het bedrag van het volledige onderhoud min de reeds betaalde voorschotten.

Ik heb een nieuwe ketel wat doe ik?

Je laat ons dit best zo snel mogelijk weten. Je nieuwe ketel heeft namelijk niet direct een onderhoud nodig. Door ons te informeren, zijn we zeker dat we je op het juiste moment contacteren om een onderhoud in te plannen. We passen dan het bestaande contract aan, ook als het type ketel (gas/stookolie) verandert.

Moet ik thuis zijn als ze langskomen voor het onderhoud?

Ja, er moet iemand aanwezig zijn op het tijdstip van de geplande onderhoudsafspraak. Wil je een geplande onderhoudsafspraak wenst annuleren of verzetten, dan kan dit tot 48u voor de afspraak. Ben je niet thuis of is je ketel niet toegankelijk, dan rekenen we een nutteloze verplaatsingskost aan van € 40.

Kan ik zelf contact opnemen om een onderhoud in te plannen?

Een maand voor het verplichte onderhoud belt onze partner je op om een onderhoud in te plannen. Je hoeft hiervoor zelf dus geen contact op te nemen.

Wat als mijn ketel stuk is?

Je kan 24u op 24u en 7d op 7d ons noodnummer bellen op het nummer 02 302 20 05. Wij bekijken samen met jou wanneer er iemand langs kan komen voor de herstelling van je verwarmingsketel. Let op: de kosten voor deze herstelling zijn niet inbegrepen in je onderhoudscontract. Je zal deze dus zelf moeten betalen aan onze partner (verplaatsingskosten, uurloon, vervangingsonderdelen, etc.).

Waarom is een onderhoud voor stookolie duurder?

Stookolie ketels moeten wettelijk gezien 1 keer per jaar worden onderhouden en gasketels maar elke 2 jaar. Een onderhoud voor een stookolie ketel is bovendien ook iets duurder dan voor een gasketel omdat er meer werk verricht moet worden. Daarom is er een verschil in maandelijkse bijdrage.

Waar kan ik mijn certificaten terugvinden?

Wij sturen je 2 weken na het onderhoud je certificaten per mail door. Je kan de certificaten ook steeds opvragen op volgend mailadres: smartenergy@essent.be. Vermeld dan zeker je Essent klantnummer.

Hoe lang houdt Essent mijn certificaten bij?

Wij bewaren de reinigings- en verbrandingsattesten van de uitgevoerde onderhouden tot een periode van 2 jaar na het einde van de overeenkomst. Ook plaatsen we bij ieder onderhoud een sticker op uw CV Ketel met daarop de datum waarop het laatste onderhoud uitgevoerd werd.

Hoe lang op voorhand wordt een onderhoud ingepland?

Wij proberen je enkele weken voor het tijd is voor je onderhoud te bellen om een afspraak te maken.

Ik wil de afspraak voor mijn onderhoud verzetten. Hoe doe ik dit?

Wanneer je een geplande onderhoudsafspraak wenst te annuleren of te verzetten dient dit minstens 48u voor de afspraak te gebeuren. Je belt hiervoor best rechtstreeks naar de partner die je onderhoud komt uitvoeren. Dit kan op het nummer 02 302 20 05.

Kan een onderhoud ook ingepland worden in het weekend?

Nee, het onderhoud kan enkel worden uitgevoerd op werkdagen tussen 8u en 16u.

Wat moet ik doen als voorbereiding op een onderhoud?

De ketel moet vlot bereikbaar zijn voor de technicus. Je moet ook aanwezig zijn op de dag van het geplande onderhoud.

Kunnen alle type verwarmingsketels onderhouden worden ?

Wij doen het onderhoud van alle stookolie en gas ketels. Uitgezonderd ketels van het merk Chaffe-t’eau en Ferroli.